Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Genç mühendisler için ileri teknolojiyi öğrenmenin yolu bir yüksek lisans veya doktor programı içinde konunun uzmanı ve aktif araştırıcısı olan bir akademisyenle bilinenlerin sınırlarını zorlamaya çalışmaktan geçer. Fen Bilimleri Enstitümüz, mühendislikte araştırmanın her safhasındaki yetenekli kişileri bir araya getirip, dünyayı değiştirecek teknolojileri yaratacak kritik kütleyi her zaman korumayı hedeflemektedir.

Özyeğin Üniversitesi’nin birinci ve en önemli hedefi dünyanın önde gelen araştırma üniversiteleri arasında yer almaktır. Araştırma üniversiteleri sadece var olan bilgileri yaymakla yetinmeyip, global bilgi birikimine katkıda bulunmayı da hedefler. Böyle üniversitelerde, hepsi üstün kaliteli araştırmacılardan oluşan akademik kadrolara kendileri için gereken araştırma zamanı tahsis edilir; laboratuar ve diğer her türlü araştırma olanakları sunulur.

Özyeğin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitümüz çatısı altındaki tüm öğretim üyelerimiz, doktora derecelerini konularında dünyanın en tanınmış üniversitelerinden almış, üstün başarılı bilim adamları arasından seçilmişlerdir. Öğretim üyelerimizin ders yükleri dünya araştırma üniversiteleri standartlarında olup, modern araştırmaya olanak veren her türlü destek kendileri için eksiksiz olarak sağlanmaktadır. Araştırmacı karakterimiz, enstitümüzün kuruluşundan bu yana geçen kısa zaman içerisinde temin edilen araştırma fonlarımızın miktarı, kazandığımız uluslararası bilimsel ödüller ve bilimsel yayın kalitemiz ve saylarımızdan açıkça anlaşılabilir. Araştırmacı akademisyenlerin, özellikle baş döndürücü bir hızla gelişen mühendislik bilimlerindeki değerlerini de burada ayrıca vurgulamak isterim. Teknoloji üretmeden teknolojiyi öğretmeye çalışmak daha baştan geri kalmayı kabullenmek olacağından, ileri teknolojiyi öğrenebilmek de ancak bir araştırma üniversitesinde mümkündür.

Bir araştırma üniversitesinin akademik kadrosunun yanında, onun kadar ve belki de daha önemli bir özelliği kaliteli yüksek lisans ve doktora programlarıdır. Ne kadar üstün yetenekli ve bilgili olursa olsun, bir araştırmacının yapabilecekleri sınırlıdır. Bu sınırlar ancak çok sayıda ve üstün kaliteli yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle birlikte çalışılarak aşılabilir. Genç mühendisler için de ileri teknolojiyi öğrenmenin yolu bir yüksek lisans veya doktor programı içinde konunun uzmanı ve aktif araştırıcısı olan bir akademisyenle bilinenlerin sınırlarını zorlamaya çalışmaktan geçer. Fen Bilimleri Enstitümüz, mühendislikte araştırmanın her safhasındaki yetenekli kişileri bir araya getirip, dünyayı değiştirecek teknolojileri yaratacak kritik kütleyi her zaman korumayı hedeflemektedir.

Araştırmacı bilim insanları yetiştirmenin yanında, özellikle mühendislik alanındaki yüksek lisans ve doktora eğitiminin en önemli ürünlerinden biri de, yeni yüksek teknoloji (high-tech start-up) şirketlerinin kurulmasına imkân tanımasıdır. Dünyanın önde gelen teknoloji üniversiteleri o kurumlardan yetişmiş öğrencilerin kurduğu bu tür şirketlerle çevrilidir. Enstitümüz, araştırma konularını ve hedeflerini bu özellikte şirketlerin kurulabilmesi için en büyük olanakları yaratacak tarzda seçmektedir. Bu yaklaşımımızla Türkiye’de özellikle doktoralı eleman istihdamını ve buna bağlı olarak halen çok az olan doktora öğrencisi sayısını dünya standartlarına yükseltmeyi hedeflemekteyiz.