Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Müdürün Mesajı

Müdürün Mesajı

"Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir". M.Ö 535-475 Yılları arasında Efes'de yaşamış olan ünlü filozof Herakleitos böyle ifade ediyor. Uzun yıllar önce söylenen ve çok derin anlamlar taşıyan bu ifade içinde bulunduğumuz yüzyılın her alanında kendisini fazlasıyla hissettiren bir gerçeklik halini almıştır. Son dönemlerde yaşanan küreselleşme olgusu ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim ve değişim ile birlikte dünya bir “bütün” halini almaya başlamış; bunun sonucu olarak rekabet ulusal sınırları aşmış ve bu olguyla baş edebilmek yeni dinamiklere ihtiyaç duymuş, yaratıcı, yenilikçi ve zamanın ruhunu iyi okuyabilen, dünya ile bütünleşmiş uzman insan gücü potansiyelinin istihdam edilmesini zorunlu kılmıştır.

“Bilgi toplumu hizmeti”nin sağlanabilmesi ve böylece yukarıda ifade etmeye çalıştığımız amaçlara hizmet edecek ve bu biçimde toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek, bilgiyi yaygınlaştırmak için bilgi ile toplum arasında köprü oluşturacak nitelikli insan yetiştirilmesi önemli bir görev olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu görevin yerine getirilmesini kendisine amaç edinen Enstitümüz; Yüksek Lisans ve Doktora programlarıyla ülkemizin sosyal, hukuki, ekonomik ve stratejik hedeflerine ulaşmak bakımından ihtiyaçlarına cevap verebilecek yüksek kaliteli eğitim standartları ile donatılmış ve bu yolla uluslararası alanda rekabet edebilecek kadroların yetiştirilmesini hedeflemektedir. Programlarımız halen, “Hukuk-Psikoloji-Tasarım Teknoloji ve Toplum” disiplinlerini kapsamaktadır. Enstitümüz çatısı altındaki zengin ve nitelikli akademik programlara kayıtlı bulunan öğrencilerimiz; her biri kendi alanında uzman, seçkin ve değerli öğretim üyelerinin paylaştığı bilgi ve deneyimler ile, bugünün ve yarının sorunlarına yönelik çözüm üretme yeteneğini, akademik düzeyde almaktadırlar. Sınırlı sayıda kabul edilen öğrencilerimiz, modern, interaktif öğrenim yöntemleri ışığında, teorik ve uygulamalı alanlarda uzmanlık kazanmaktadırlar.

Mezunlarımız aldıkları yüksek kaliteli eğitim sayesinde; Kamu ve Özel sektörde yeni bilgi, fikir ve kavramları hayata geçirecek, topluma değer katabilecek, akademik analiz yeteneğine, AR-GE bilgi ve becerisine sahip, objektif, içinde yaşadığı toplumla uyumlu, bir yandan da uluslararası arenayı tanıyan nitelikli bireyler olarak kazandıkları bilgi birikimi ile uzmanlık alanlarında birer öncü olarak faaliyet göstereceklerdir.

Stratejik hedefimiz; ulusal ve uluslararası alanda yeniliklere açık, özgüveni yüksek, üretken, cesaretli, rekabetten çekinmeyen, edindiği bilgiyi topluma aktaran, sorumluluk üstlenen ve sorunların çözümü için projeler üreten ve uygulamaya geçirmek için aktif tutum sergileyen ve farkındalık yaratabilen akademisyenler ve/veya uzmanlık alanlarında daha derin biçimde profesyonelleşmiş gençlerin ülkemize ve dolaylı ya da doğrudan uluslararası arenaya kazandırılmasıdır.

Hedeflerin, isteklerin, amaç edinilebilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için süreci sizinle birlikte yaşamak istiyoruz. Bizimle yürümek istiyorsanız sizleri aramıza katılmaya davet ediyoruz.